Kontakt os for spørgsmål​

30 68 53 32

Velkommen

​Pilagergård er er et specialpædagogisk døgntilbud, til børn og unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det 23. år, gennem efterværn.

Pilagergårds unge er kendetegnet ved at have kognitive problemer, og nogle kan have diagnoser som f.eks

  • ADD
  • ADHD
  • Autisme Spektrum Forstyrelse (ASF) Asbergers Syndrom
  • Tourettes Syndrom med deraf følgende funktionsnedsættelser som:
  • Personlighedsforstyrelse
  • Tilknytningsforstyrelse
  • Udviklingsforstyrelse
  • Opmærksomhedsforstyrelse
  • Hyperaktivitet
  • Adfærdsforstyrelse

Sagsbehandler​​

Visitation:

Visitationen varetages af daglig leder og terapeut.

For at have det bedst mulige grundlag for visitationen, og dermed at barnet/unge bliver velplaceret, skal alle relevante sagsakter foreligge.

Når det er besluttet at sagen er relevant for opholdsstedet i Oure, vil anbringende myndighed blive kontaktet for aftale om besøg.

Ved besøget vil der være mulighed for gensidigt at stillet uddybende spørgsmål til sagen lige som der vil være en rundvisning.

Før barnet/den unge involveres, er det en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet.

Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Den unges kontaktperson vil være til stede ved dette kontaktbesøg og senere ved indflytningen.

Efterfølgende aftales indskrivning.

Forudsigelig hverdag:

Dagligdagen på opholdsstedet i Oure er tilrettelagt med en fast struktur, som hjælper den

unge, der ofte er præget af indre kaos, med at overskue hverdagen og gøre

den så tryg og forudsigelig, som det er muligt.

Det forventes, at den unge er tilknyttet et dagtilbud.

Ugeskema:

Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, kan indeholde følgende

behandlingselementer:

Undervisning, projekter, husmøde, individuel samtale hos terapeut og

fritidsaktiviteter.

Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den

unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til

fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for den unge og

vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for den enkelte

Rammer:

Der laves rammer for den enkelte ung. Disse rammer bliver til ud fra

Handleplanen, som er udarbejdet i samarbejde med den anbringende kommune,

og ændres løbende i takt med at delmål nås. Rammerne udarbejdes i teamet og

i samarbejde med den unge, rammerne indeholder faste

aftaler om, hvad den enkelte unge ønsker, må, skal og kan og ikke må.

Rammerne kan bruges som evalueringsredskab ift. behandlingen.

Husmøder:

Hver måned afholdes der husmøde for alle de unge samt det personale der har

vagt den pågældende dag.

Der foreligger en fast dagsorden.

Det er også muligt for den unge at tage ting op og/eller fremkomme med ønsker,

som de gerne vil have behandlet på personalets teammøde.

På husmødet kan diskuteres hvad som helst fra ris/ros til hinanden til ønsker om

ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser mm.

Husmødet er forudsigeligt, da den unge på forhånd kender dagsordenen,

samtidig er det en træning i at sidde i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt

noget blandt mange og være med til at tage beslutninger.

Tavler/iPads:

Husets tavler er et vigtigt redskab til at skabe overblik, tryghed, deltagelse og forståelse for såvel egen deltagelse som andres. Fra tavlerne vil det fremgå hvad der skal ske(formiddag/eftermiddag/aften) den aktuelle dag i huset, hvad de enkelte unge skal , hvem af personalet der er på arbejde, hvem der evt kommer på besøg, hvad dagens menu er osv. Efter samme princip laves en uge oversigt på tavle, som ajourføres morgen og aften.

Måltider:

Der er morgenmad kl. 07.00-08.00 hvorefter morgenmaden bliver ryddet ud, da de unge skal være oppe og i gang med deres dagtilbud. Der kan være undtagelser, hvis den unge f.eks. er syg eller har fri. Så er det aftalt på forhånd.

Der er eftermiddags the kl. 15.30

Aftensmaden er kl. 18, medmindre der foregår noget specielt, som gør, at

det må rykkes. Igen kun efter aftale, idet spontane ændringer ophæver effekten af tavle og tro på aftaler.

Der er the kl. 21.30

Traditioner:

Det er vigtigt for opholdsstedet i Oure, at opbygge traditioner og kultur omkring de unge, så de

på den måde får en oplevelse af årets gang. Vi markerer

årstidernes skiften og holder traditioner med fastelavn, påske, pinse advent mv. så de unge kan bringe traditioner med sig, når de flytter.

Vi holder en julefrokost for de unge og medarbejderne inden juleferien.

Derudover, holder vi de unges fødselsdag og evt. andre festligheder

(konfirmation, eksamen m.v )

Forældrekontakt:

Opholdstedet i Oure mener, at det er vigtigt for den unge, at bevare kontakten til sine

forældre, familie og øvrige netværk eller få hjælp til at reetablere denne kontakt .

Vi vægter disse familiebånd meget og vil under anbringelsen sikre en ugentlig kontakt til familien, hvor vi informerer om den unges hverdag og om det der i øvrigt sker i huset, ligesom vi vil sikre at der er en god relation at bygge videre på.

FIRMAINFORMATION

​Opholdsstedet i Oure

CVR: 26214521

ADRESSE

​Tanghavevej 6

5883 Oure

KONTAKT

​Tlf.:​ 3068 5332

kontakt@opholdssted-oure.dk