Kontakt os for spørgsmål​

30 68 53 32

Velkommen

​Pilagergård er er et specialpædagogisk døgntilbud, til børn og unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det 23. år, gennem efterværn.

Pilagergårds unge er kendetegnet ved at have kognitive problemer, og nogle kan have diagnoser som f.eks

  • ADD
  • ADHD
  • Autisme Spektrum Forstyrelse (ASF) Asbergers Syndrom
  • Tourettes Syndrom med deraf følgende funktionsnedsættelser som:
  • Personlighedsforstyrelse
  • Tilknytningsforstyrelse
  • Udviklingsforstyrelse
  • Opmærksomhedsforstyrelse
  • Hyperaktivitet
  • Adfærdsforstyrelse

Metode og teori

Den teoretiske referenceramme:

Behandlingen er overvejende en individuel behandling, opbygget med

en miljøterapeutisk indsats.

Miljøterapeutisk behandling tager udgangspunkt i :

Beskyttelse – Støtte – Struktur – Engagement – Anerkendelse.

1) Beskyttelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som sikrer

fysisk velvære, og som mindsker belastningen ved at have utilstrækkelig

selvkontrol eller afmagtsfølelse. Beskyttelse vil sige at give tryghed, skærme

eller tage hånd om. Målet er at hindre destruktiv, udadrettet adfærd. En vigtig

del af beskyttelsen vil være forskellige kontrolforanstaltninger og

grænsedragning, men det omfatter også f.eks. hjælp til personlig hygiejne.

2) Støtte: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører til, at

den unge føler sig bedre/er gladere, og som øger selvværdet. Grundtanken i

støtten er, at den skal få den unge til at føle velvære og sikkerhed. Det skal

øge den unges selvfølelse og derigennem mindske fortvivlelse og angst.

Udfordringen er at vurdere, hvor meget støtte og hvilken form for støtte, den

unge skal have. For meget støtte kan øge beboerens følelse af uduelighed,

afmagt og afhængighed.

3) Struktur: Bevidste, planlagte handlinger (rutiner) i miljøet, som skaber

forudsigelighed over tid (gennem dage og uger), og som skaber

forudsigelighed mht. sted og situationer. Struktur er alle de aspekter ved

miljøet, som lægger vægt på forudsigelighed og gør miljøet mindre flydende.

Strukturen skal få den unge til at føle sig trygt knyttet til omgivelserne uden at

være bange for at blive invaderet eller overladt til sig selv.

4) Engagement: Bevidst, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som fører

til, at den unge knytter sig aktivt til sit sociale miljø (indenfor og udenfor

opholdsstedet i Oure) og ”lever” i dette. – Engagement kaldes på engelsk ”involvement”,

andre begreber er fællesskab, aktivitet eller fælles

handlinger. Målet er at bringe den unge ind i en aktivt handlende fase, give

vedkommende en følelse af at mestre tilværelsen, specielt i sociale

sammenhænge. Det er ligeledes et mål, at den unge påtager sig mere

ansvar for sine handlinger.

5) Anerkendelse: Bevidste, planlagte handlinger og ytringer i miljøet, som

bekræfter den unge individualitet og egenart.

FIRMAINFORMATION

​Opholdsstedet i Oure

CVR: 26214521

ADRESSE

​Tanghavevej 6

5883 Oure

KONTAKT

​Tlf.:​ 3068 5332

kontakt@opholdssted-oure.dk