Kontakt os for spørgsmål​

30 68 53 32

Velkommen

​Pilagergård er er et specialpædagogisk døgntilbud, til børn og unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det 23. år, gennem efterværn.

Pilagergårds unge er kendetegnet ved at have kognitive problemer, og nogle kan have diagnoser som f.eks

 • ADD
 • ADHD
 • Autisme Spektrum Forstyrelse (ASF) Asbergers Syndrom
 • Tourettes Syndrom med deraf følgende funktionsnedsættelser som:
 • Personlighedsforstyrelse
 • Tilknytningsforstyrelse
 • Udviklingsforstyrelse
 • Opmærksomhedsforstyrelse
 • Hyperaktivitet
 • Adfærdsforstyrelse

En typisk ung ​

Er unge som har funktionsnedsættelser der er medfødte eller erhvervet i den tidlige barndom, hvilket betyder at vores unge har og har haft en vanskelig skolegang, har svært ved at indgå i sociale relationer,  føler sig underkendt og anderledes. Det er unge med lavt selvværd, manglende tro på egne evner, som kan reagerer både indad og udad i afmagt og over at føle sig misforstået.

Vores unge har typisk nedsat eksekutivfunktion, med deraf følgende behov for vores tydelige struktur:

Det er unge som pga. manglende modning, reagerer inden de får tænkt sig om, eller som ikke får reageret, fordi evnen til at modtage information og efterfølgende have flere bolde i luften, er nedsat.

​Det er unge som har et højt indre tempo (arousal) med behov for at få plads og føle sig anerkendt og rummet, og det er unge som skal motiveres stærkt for at komme i gang. Unge som skal støttes stærkt i at opbygge en indre struktur.

​Følelsesmæssigt er det unge som pga. omsorgssvigt og manglende stimulering, har svært ved tillid og tilknytning, unge som skal støttes meget i det sociale sammenspil, for at de kan indgå i fællesskab med andre, og for at forebygge ensomhed og isolation. Det er unge som er i risiko for at blive medløbere, unge som har øget risiko for misbrugs adfærd.

Det er unge som kan være så socialt handicappet, at de ikke vil kunne gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde uden stærk støtte og vejledning.

De unge er kendetegnet ved reaktioner på omsorgssvigt eller tidlige følelsesmæssige skader:

 • lavt selvværd
 • grundlæggende usikkerhed
 • manglende selvtillid
 • angst
 • tristhed
 • social isolation
 • lav frustrationstærskel
 • ufleksibel tænkning
 • svært ved at udsætte behov
 • impulsstyret

FIRMAINFORMATION

​Opholdsstedet i Oure

CVR: 26214521

ADRESSE

​Tanghavevej 6

5883 Oure

KONTAKT

​Tlf.:​ 3068 5332

kontakt@opholdssted-oure.dk